počet produktů
0
cena nákupu
0 CZK
měna: CZK
Kategorie
Kontaktní formulář
Captcha Reload Image

Reklamační řád

Reklamační řád 

Reklamační řád  společnosti LIVING STYLE v.o.s. (nabytek-nejlepe.cz)
 
 
I. Všeobecná ustanovení
 
1.      Zde uvedený reklamační řád doplňuje práva a povinnosti smluvních stran pro nákup v internetovém obchodě www.nabytek-nejlepe.cz (dále v textu jen „Reklamační řád“). Jedná se tedy především o práva a povinnosti mezi obchodní společností LIVING STYLE v.o.s., ičo: 26842254, se sídlem Rybářská 2961/9, 746 01 Opava Předměstí, jako prodávajícím na straně jedné a kupujícím internetového obchodu www.nabytek-nejlepe.cz na straně druhé. Dodací podmínky jsou i vedle reklamačního řádu (dále v textu jen „Reklamační řád“), součástí Obchodních podmínek (dále v textu jen „Obchodní podmínky“).
2.      Prodávající prohlašuje, že v internetovém obchodě www.nabytek-nejlepe.cz poskytuje stejné podmínky pro uplatňování reklamací, jaké jsou platné v kterékoliv běžné prodejně, a které jsou v souladu s platnými právními předpisy.
  
 
II. Uplatnění reklamace
 
1. Spotřebitel či Kupující je povinen uplatnit reklamaci vždy písemně , doporučeným dopisem , nebo osobně na adresu prodávajícího.
 
III. Podmínky a vyřízení reklamace
 
1.      Při uplatnění reklamace musí Spotřebitel či Kupující vhodným způsobem prokázat, že reklamované zboží pochází od Prodávajícího. K tomuto účelu může Spotřebitel či Kupující doložit k reklamovanému zboží originál prodejního dokladu (faktura, příp. kupní smlouva a podobné).
2.      Pokud je zboží dodáno přepravcem s poškozeným obalem a má-li Spotřebitel či Kupující při převzetí podezření, že zboží vykazuje vady, vyhotoví Spotřebitel či Kupující na místě s přepravcem písemný zápis o reklamaci zboží.
3.      Při uplatnění reklamace na vadu zboží je Prodávající povinen prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou může Prodávající zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit Spotřebiteli či Kupujícímu plnou kupní cenu a to dle dohody obou smluvních stran.
4.      Pokud se jedná o vadu odstranitelnou postupuje Prodávající následujícím způsobem:
Odstraní na své náklady zjištěnou vadu. Vadu odstraní bez zbytečného odkladu a s řádnou péčí, nejpozději však do 4 týdnů od převzetí oprávněné reklamace. Pokud nebylo zboží ještě použito, může Prodávající  dle svého uvážení zboží vyměnit. V případě, že je vadná pouze součást zboží, má Spotřebitel či Kupující právo na výměnu této součásti a nikoli celého zboží. Prodávající vadnou věc vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu, jestliže se na opraveném zboží vada vyskytne opětovně nebo pro větší počet vad nelze zboží řádně užívat.
5.      Po uplynutí záruční doby zaniká odpovědnost Prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u Prodávajícího Spotřebitelem či Kupujícím uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl Spotřebitel či Kupující zboží řádně užívat.
 
IV. Řešení sporů - informace pro zákazníky

Vážení zákazníci, chtěli bychom vás  informovat, že podle zákona 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, je pro námi prodávané výrobky a poskytované služby věcně příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce, více na www.coi.cz

 
V Opavě 4.11.2016                                   
 

 

           LIVING STYLE v.o.s.